Naszą siłą jest muzyka

Jesteśmy największym agregatorem muzyki cyfrowej w Polsce. Z nami możesz więcej!

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A. 29.06.2022

2022-06-01

Zarząd e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000283018 („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) na dzień 29 czerwca 2022 r., na godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Zwycięzców 18. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

❭ Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Jan Ejsmont - Prezes Zarządu Łukasz Kmiecik - Wiceprezes Zarządu

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A. 11-05-2022

2022-14-04

Zarząd e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 400 § 1, art. 4021 i art. 4022 kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) na dzień 11 maja 2022 r., na godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Zwycięzców 18.

❭ Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1) i 1b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Jan Ejsmont - Prezes Zarządu, Łukasz Kmiecik - Wiceprezes Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy e-Muzyka S.A. 25.06.2021

2021-05-28

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 18.01.2021 r.

2020-12-22

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy e-Muzyka S.A. 29.06.2020 r.

2020-06-02

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy e-Muzyka S.A. 18.06.2019 r.

2019-05-21

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy e-Muzyka S.A. 09.05.2018 r.

2018-04-13

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.

20.06.2017 r.

Projekty uchwal akcjonariusza 30.05.2017

15.06.2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.

8.06.2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.

7.05.2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.

28.06.2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.

22.05.2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.

28.06.2011 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

21.04.2011 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.

28.06.2010 r.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych i funkcjonalnych. Warunki przechowywania plików cookies możesz określić w swojej przeglądarce.

Akceptuje