Naszą siłą jest muzyka

Jesteśmy największym agregatorem muzyki cyfrowej w Polsce. Z nami możesz więcej!

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.

2022-04-14

Zarząd e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 400 § 1, art. 4021 i art. 4022 kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) na dzień 11 maja 2022 r., na godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Zwycięzców 18.

❭ Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1) i 1b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Jan Ejsmont - Prezes Zarządu, Łukasz Kmiecik - Wiceprezes Zarządu

Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki e-Muzyka S.A.

2022-04-14

Zarząd e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 14 kwietnia 2022 r. otrzymał od Empik S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. akcjonariusza reprezentującego więcej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, żądanie zwołania na dzień 11 maja 2022 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”) oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Żądanie, o którym mowa powyżej, wraz z projektami uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

❭ Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

❭ Osoby reprezentujące spółkę:

Jan Ejsmont - Prezes Zarządu, Łukasz Kmiecik - Wiceprezes Zarządu
Archiwalne raporty

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych i funkcjonalnych. Warunki przechowywania plików cookies możesz określić w swojej przeglądarce.

Akceptuje